Kontaktní informace

RECIFA REALITY
uzavřený investiční fond a. s.
U Nikolajky 382
Praha 5, Smíchov 150 00

Tel.: +420 318 474 777
E-mail: email

Napište nám

Investiční fond
RECIFA–REALITY

Je akciová společnost založená dle zákona o kolektivním investování. Investiční fond může být samostatným subjektem a svými orgány a zaměstnanci obhospodařovat majetek svých akcionářů. Investiční fond také může svěřit obhospodařování svého majetku investiční společnosti, což podstatně snižuje nároky na jeho technické a personální zabezpečení.

K vytvoření investičního fondu je třeba povolení České národní banky.

Dne 4.12. 2009 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB Č.j. 2009/9598/570 Sp. 2009/465/571 o povolení k činnosti investičního fondu RECIFA REALITY, uzavřený investiční fond a. s..

Chcete vědět více o společnosti

Tiskové zprávy

25.06.2015

Oznámení o svolání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti RECIFA REALITY uzavřený investiční fond a.s., se sídlem U Nikolajky 382, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 29008395, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze oddíl B, vložka 15800 (dále jen "Společnost") svolává řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 30. července 2015 v 10.00 hod. v zasedací místnosti společnosti BDO Tax s.r.o. na adrese Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Zobrazit všechny tiskové zprávy